50 години радиоелектронна борба - доклад

ВОЕННА АКАДЕМИЯ “Г. С. РАКОВСКИ”

 

 

,,50 години радиоелектронна борба"

 

 

 Доклад изнесен по време на юбилейната среща „50 години РЕБ в БА” проведена на 23.04.2009 г. във ВА „Г.С. Раковски”- София .

 

 

Тема: „Създаване и развитие на системата за РЕБ„

 

о.р. полк. инж. Стефан МАРКОВ

 

Уважаеми господа генерали, офицери, сержанти и военни служители от щабовете, от родовете и специални войски, от органите и частите за РЕБ;

 

Уважаеми господа директори, главни инженери, конструктори

и технолози от институти и заводи;

 

Уважаеми гости от медиите;

 

Уважаеми домакини от ВА "Г. С. Раковски";

 

Скъпи колеги, приятели и другари от системата за РЕБ. 

 

Благодаря ви, че приехте нашата покана и с участието си в срещата показвате съпричастност към един от видовете несмъртоносни оръжия, каквото е радиоелектронната борба.

 

В началото ще припомня някои признания:

На О.З. Ангел Лазаров (танкист): "Вие сте по-страшни от ядреното оръжие - не убивате, но много мъчите."

На О.З. Стефан Козарев (моряк): "Изпитвал съм на море вашето въздействие - радиото мълчи, екранът на локатора бял."

На пилота на самолет - контролна цел по курса Варна - Плевен - Габровница и обратно при приближаването към Плевен се обади: "Ну, ребята, оставьте меня на минутку, пожалуйста! "

 

А сега преминавам към създаването на РЕБ.

 

През 1957 г., към щаба на ПВО се създава рота за смущения на самолетните РЛ Бомбоприцели и самолетната УКВ р/свръзка. Командир на ротата е офицерът Богданов, а командири на взводове са офицерите Костов, Маргитов, Койнов.

 

През 1958 г. към 67 РГК 3енитен полк се създава взвод за смущения на самолетните РЛ Бомбоприцели с по-нова техника. Командир на взвода е офицерът А. Данов. През 1959 г. и той преминава в подчинение на щаба на ПВО, а службата се командва от офицерите в щаба Кирков и Доцев.

 

В този период към щаба на ВМФ е създадена група за радиосмущения с командир А. Балков, а от поделението за радиоразузнаване се отделя група под командването на офицерите М. Димитров, Г. Пашов и Ахтаров. 

 

През есента на 1960 г.  със заповед на министъра на НО  групите се  обединяват в отделен батальон за радио- и радиолокационни смущения, който се дислоцира на летище Г. Оряховица в район, току-що освободен от ВВТ училище. 3а командир на батальона е назначен офицерът М. Димитров, за НЩ - офицерът Доцев, а за  ЗКТЧ - офицерът Л. Симеонов. Така се слага началото на поделение 90050, службата на което се ръководи от отделение "БРЕСП" в състава на ОУ - ГЩ,  в което служат офицерите  Б. Захариев и К. Стефанов. Поделението се развива, попълва се с нови кадри и нова техника, претърпява различни реорганизации и от 1963 г. се обособява с щаб, рота за управление, две роти за р/смущения, рота за смущения на самолетната УКВ р/свръзка и навигация и рота за смущения на самолетните РЛ бомбоприцели, техническа и тилова служби. Участва в учения на ПВО, на ВМФ, на СВ, трупа войскови опит и все по-често е включвано в групите за реално отработване на учебни въпроси. За високата подготовка на поделението говори фактът, че през 1964г. армейски първенец по р/телеграфия става старшина Ташо Георгиев, в последствие произведен в звание "младши-лейтенант" с партньор в радионаправлението офицерът К. Иванов. Част от офицерите постъпват в академии у нас и в СССР. Идват офицери от военните училища и НШЗО, постъпва специална техника от по-ново поколение, която се усвоява в технически курсове или в хода на нейното бойно и учебно използване.

 

В ГЩ се работи за създаване на система за РЕБ. От  1970 г. се обособява самостоятелна "Служба РЕП", създават се две поделения на централно подчинение (СБ-Н с командир-офицера С. Койнов и ОР ЕК с командир - офицера К. Иванов) и батальон "Спецназ-А" към щаба на 3-та  армия  с командир - офицера П. Петров и НЩ офицера И. Маргитов.

 

През 1972 г. се създават батальони към щаба на 1-а армия с командир офицера Ст. Стаменов и НЩ офицера М. Ханджиев и на 2-а армия   с командир офицера Гърков А. И НЩ офицера Панчев Д.

 

През 1973 г. се създава КСВ, в състава на което има "Служба РЕБ" с началник офицера К. Стефанов и зам.-началник офицера А. Данов, която поема ръководството на поделенията в състава на Сухопътни войски.

 

Също през 1973 г. БНА е домакин на съвещанието по РЕБ на армиите от Варшавския договор, което се проведе на територията на окръг Велико Търново. То допринесе за утвърждаването на РЕБ, като вид бойно осигуряване, а в отделни етапи от бойните действия, в съчетание с огневото поразяване, и като вид бойна дейност. От страна на ГЩ-БНА ръководител беше генерал Н. Недялков, а голяма помощ като преводач оказа М. Владимирова.

 

През 1976 г. се създадоха поделението към ПВО и ВВС с командир офицера Ф. Неколов и НЩ офицера К. Владов с началник  на службата офицера С. Колев и поделението към ВМФ с командир офицера Маринов М.  и НЩ офицера Григоров Г.  с  началник на службата офицера С. Тенев.

 

Сформира се и отделна група от офицери-преводачи с началник офицера П. Петров.

 

На територията на поделение 90050-Г.Оряховица се създаде Централната работилница със склад за специална техника с началник офицера А. Балков,  пряко подчинена на ОРЕБ-ГЩ.

 

С това организационното развръщане на органите и частите от системата за РЕБ на този етап завършва.

 

През 1973-74 г. във ВА Раковски се сформира "Звено РЕБ" в състава на катедра "Оперативно изкуство", което се ръководи от офицера К. Гаджев и в което работят преподавателите З. Иванов, К. Костов, Г. Стойков, Д. Ангелов, Т. Тодоров, Г. Торнев. Четат се лекции пред общовойсковите класни, пред класните на родовете и специални войски. През 1976 г. се открива оперативно класно по РЕБ, което завършват 10 офицери. След 1980 г. подготовката на офицерите по РЕБ се провежда в академия "Фрунзе" на СА, която те завършват с отличие.

 

В академия "Раковски" се извършва научна дейност, ръководят се дипломанти и дисертанти, а във военните училища бъдещите офицери получават първоначални знания по РЕБ от преподавателите Т. Мирчев, Д. Бояджиев, С. Яков, Д. Симеонов.

 

През 1968 година във ВНТИ се създава тематично направление за  разработване на еднократни предаватели за радиосмущения с научен ръководител младият специалист  - старши лейтенант инж. Съслеков Е. Под ръководството на това направление с участието на специалисти от военно промишления комплекс и БАН се създават редица изделия:  еднократен предавател за радиосмущения с авиационни, артилерийски и ракетни  носители – ОСА, СТЪРШЕЛ, ЛИЛИЯ.

 

Специална е ролята на конструкторите и технолозите от ВПК  които разработиха и произведоха тези и други изделия:

     - от института към УВРБЗ   с директор инж. Димитров А., инж. Спасов Кр. и от ВРЗ „генерал Владимир Заимов” – инж.Симеонов Н. ;

     - от институт „Електрон прогрес” с ръководител инж.Николов Ив. и  инж. Петков Св. ;

     - от НИТИ  под ръководството  и с участието на инж.Станков, инж. Борисов Б., инж. Зафиров Д., инж. Ненов С.  и инж. Димитров Д.;

     - от завод „САМЕЛ -90”  под ръководството на инж. Георгиев П. и инж.  Петкова А.;

     - от завод „Мусала” под ръководството на инж.Шишков и инж. Белстойнев О.

 

Особен принос за създаване и усъвършенстване  на специализираните токоизточници  (ампулни и литиеви батерии) има Централната  лаборатория за електро-химични източници на ток към БАН  под  ръководството на акад. Будевски  и ст.н.с. Арек Хампарцумян .

 

Беше разработен  и преносим вариант  на предавател за УКВ радиосмущения с дистанционно управление „Щурец” в завод „Хо Ши Мин” за използване  в тактическите звена на армията.

 

Интересна новост беше разработването и производството  на  изделие „Кактус” за зашумяване на административни сгради и  други обекти  с цел противодействие на чуждестранното техническо разузнаване. Производител беше ЗТА   в Банско с ръководител инж.Колчаков Хр.  и инж. Гинчин Ив.  Едно от тези  изделия беше монтирано в сградата на  МО-2 ( сега ГЩ ) по указание на зам.-министъра на отбраната генерал  Борис Тодоров.

 

Тези изделия  бяха разработени по идея и заявка на  отдел РЕБ –ГЩ, който откри тази ниша в специалната техника и  свърза  военната  с техническата наука. Благодарение на това БНА получи  спецификацията за производство на ЕПРС  за нуждите на армиите от Варшавския договор. 

 

След промените от  1990 - 1991 година интерес към тези изделия  проявиха и специалисти от армиите от НАТО  и някои от тях бяха използвани във войните в Персийския залив.

 

При приемането на въоръжение в БНА на изделие ”Стършел” през зимата на 1982 г.,  всички от комисията изпитвахме бурна радост при всеки успешно приземил се и сработил блок, но най-силна беше радостта на инж. А. Петкова и специалистите от завода. Голяма помощ оказа и експертът от Министерство на промишлеността, инж. С. Камбуров. При една от срещите със съветските специалисти техен академик изказа мнение, че литиева батерия е невъзможно да се произведе, на което полк. д-р Съслеков отговори: "Невъзможно, но аз я нося със себе си!"

 

Тук ще споделя разсъжденията на полк. д-р Съслеков за съвместната ни работа: "В основата й беше взаимното доверие: ние не бяхме правили такива изделия, но вие ни повярвахте, предложихте идеята и я съпровождахте търпеливо на всеки етап от разработката.  Ние от своя страна Ви вярвахме, че няма да ни подведете като възложители и да ни изоставите при възникването на някои технически проблеми!"

 

С приемането на въоръжение на изделията "Стършел" и "Щурец" се създаде възможност РЕБ да се планира и води и от тактическите звена. В съединенията на КСВ се създаде длъжност „ПНЩ по РЕБ", на които бяха предоставени и специално оборудваните с учебни изделия автомобили "УАЗ" за осигуряване на провежданите учения с реални радиосмущения.

 

Всяка година батальоните тип "Н" участваха в съвместните учения със свързочни войски под названието "Май" и реално отработваха въпроси по доразузнаване и смущаване на основните радиосвръзки на "противника". Смущенията се създаваха по график, който беше съгласуван със свързочните специалисти.

 

Много усилия бяха положени за изясняване на условията за бойно използване на СБ-Н, за което голяма помощ ни оказваха специалистите от Министерство на съобщенията инж. В. Грозданов, инж. Р. Влахова и госпожа С. Цонева, както и колегите от отдел "Радиоразузнаване" на РУ-ГЩ офицерите Гигов, Гатев, Аличков.

 

Всяка година батальоните тип "С" участваха в ученията на обединената система за ПВО под названието "Гранит" с разкриване, съпровождане и смущаване на бордовите РЕС в тясно взаимодействие с частите на РТВ, ЗРВ и ИА по направления и зони за действие. През 1988 г. в състава на САК-ВВС беше включен и специален вертолет Ми-17 ПП, с което се създаде възможност за смущения и от въздуха.

 

С гордост си спомням учението на ОВС на армиите от ВД "Щит-82". На всеки епизод от учението реално участваха сили и средства за радиоелектронна борба, а в района на ВМ училище имаше показ на специална техника от внос и местно производство. На отделна схема бяха показани варианти за сриване и унищожаване на ПВО на противника по опита от войните в Близкия изток. Схемата беше разработена от офицера К. Иванов и от чертожниците на ГЩ и получи много висока оценка. ("Това е готова дисертация" - каза един от маршалите от СА). Тази схема предизвика мигновена реакция от ръководството на ГЩ-СА, защото ПВО на държавите в района беше организирана по подобие на обединената система ПВО на ВД, а въоръжението беше предимно съветско. Показът пред висшето военно и държавно ръководство се извършваше лично от началника на ОРЕБ полк. Михайлов. Удобните стълби до станциите бяха изработени от нашия всестранен майстор от ЦР старшина Марин Узунов  с материали, осигурени от ген. Петковски. На палатката ни в щаба на ръководството имаше лозунг: "БЕЗ РЭБ - ПОБЕДЫ НЕТ!", което беше признание за нейната роля и място в учението и в бойните действия.

 

Уважаеми гости и колеги,

 

Дотук разкрих активната страна на РЕБ, насочена за нарушаване (сриване) работата на РЕС за управление на войските и оръжията на противника. Другата важна задача на РЕБ е да осигури устойчиво управление на собствените войски и оръжия. За нейното решаване се провеждаха организационни и технически мероприятия за противодействие на чуждестранното техническо разузнаване:

 

1. Контрол за работата на своите РЕС, осъществяван НЕПРЕКЪСНА ТО от специализирания Отряд за радиоелектронен контрол в тясно взаимодействие с обслужващия личен състав на тези средства. В отряда работеха отлични специалисти по радиоконтрола, които приемаха по 120-140 знака в минута, добре познаваха особеностите на РЛС в системата на ПВО и ВВС, отлично познаваха новите средства за техническо и оптическо разузнаване и предлагаха начини за противодействието им.

 

2. Създаване "лъжливи" войскови и граждански обекти, подходящо оцветяване със сили и средства на инженерни войски, затрудняване на визуалното наблюдение,  чрез създаване на димни завеси и други прийоми, осъществявани  със сили и средства на химически войски.

 

За устойчивата работа на своите РЕС се провеждаха мероприятия по ЕМС: честотен, временен и териториален разнос в работата им, осигуряване на приоритет на едни или други средства в зависимост от етапа на бойните действия или от решаваните в армията и страната задачи. Представител на ОРЕБ участваше в МКРЧ към Министерство на съобщенията и до голяма степен спомагаше за безпристрастното задоволяване на потребностите от честотни диапазони, време за работа, направления за излъчване или територия за разполагане.

 

В института за информационно осигуряване и управление на войските беше създадена "Секция РЕБ" с ръководител офицера Л. Дочев и експертите Х. Зехирев, Ю. Турбинов и В. Витков. Под ръководството на подполковник Бързанов те разработиха информационната задача "ОРЕОЛ", която даваше възможност за точна и бърза подготовка на предложението по РЕБ - първостепенни обекти за огнево и радиоелектронно въздействие и целесъобразни мероприятия за защита и устойчиво управление на своите войски и оръжия.

 

Материално-техническото осигуряване на частите за РЕБ се осъществяваше чрез УСв. войски (ген. Киров и полк. Рибарски) и чрез УРАВ и РЛТ (ген. Петковски) по заявка, изготвена от офицерите Б.Михайлов, С. Марков, П. Първанов.

 

Всички документи по РЕБ се изготвяха от нашите сътрудници, част от които са г-жа И. Атанасова и Н. Пашова, а тайните се съхраняваха със съдействието на служителите от секретните секции М. Иванов, Е.Василева. З. Ленкова, В. Димитрова, за което им благодаря.

 

Уважаеми колеги,

 

Настъпилите реформи в армията след 1992-93 г. засегнаха пряко системата за РЕБ: органите и частите бяха подчинени на едно от водещите управления на БА, някои от тях бяха предислоцирани, други бяха включени в състава на съществуващи подразделения в съкратен състав, а трети бяха закрити. По новите планове и доктрини информацията за тях е класифицирана и аз няма да наруша изискванията за нейното използване.

 

В заключение ще подчертая, че в комплекса от организационни и технически мероприятия, провеждани от командирите от всички степени, от висшето военно и държавно ръководство, радиоелектронната борба заема важно място като несмъртоносно оръжие.

 

В системата за РЕБ служеха и служат добросъвестни,  изпълнителни  и отлични специалисти, които бяха ръководени от скромни и ГРАМОТНИ НАЧАЛНИЦИ !

 

Благодаря за вниманието !

{START_COUNTER}