Те служеха в 3 армейски батальон за радиоелектронна борба !

Поделението се формира през 1970 г. като 3-ти  армейски батальон за радиосмущения  „Спецназ-А” – под. 60290 (по-късно под. 28460) в района на Дебелата Кория, гр. Сливен. Първи командир е подп. Петър Петров, а началник на щаба - майор Иван Маргитов

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
3 abrs
 3 армейски батальон за радиоелектронна борба, Сливен, ноември 1979 година

Командир: подполковник Иван Маргитов
Началник на щаба: майор Георги Станчев 
 
 
 2/3 abrs
  2 рота на 3 батальон за радиоелектронна борба, Сливен, октомври 1981 година
 
Командир: ст. лейтенант Петко Циров
Старшина на рота: старшина Петър Петров 
*******************

Прави, от ляво надясно: Васил Ковачев, Асен Стоянов, Николов, Илия Иванов, Димитър Тосев, с-на Петър Петров, ст. лейт. Петко Циров, Георгиев, Банков, Гаро Ананян, Янков, Панайотов, Чомаков, Емил Цеков, Сираков.

Клекнали, от ляво на дясно: Костадин Петков, Тодор Янков, Василев, Николов, Байкушев, Христо Гергински, Нено Пеновски, Тодор Сарафски, Костадин Виришапков.

 

От ляво надясно: лейтенант Любомир Петров, старшина-школник Любен Янков, старши лейтенант Петко Циров, ефрейтор Илко Иванов, старшина Димитър Димитров, 1979 г
 
 
http://media.snimka.bg/2805/011864526-big.jpg
 3 армейски батальон за радиоелектронна борба (под. 28460), Сливен, 13 октомври 1990 г.,
"20 години от създаване на поделението"
 
Командир: майор Генчо Атанасов Бакалов
Началник на щаба: капитан Светлозар Златев 
 
 
 3 армейски батальон за радиоелектронна борба, Сливен, 13 октомври 1990 г.
"20 години от създадване на поделението"
 
 
Дончо Христов
 
Подполковник Дончо Жеков Христов
 
 
 
 
Славяна Станчева, началник на секретна секция
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

С удоволствие ще публикуваме материали на служилите в поделенията за РЕБ на Българската армия.

Същите може да изпращате на адрес:  pgc@start.bg

{START_COUNTER}