Електронно разузнаване и борба при настъпление на батальона

Електронно разузнаване и борба при настъпление

 

 

Освен посочените мероприятия по РЕЗ и ПТСРП следва да се обърне особено внимание и на следните особености:

 

1. При преминаване в настъпление батальонът ще действа срещу противник, чиято система за управление е частично или пълно разкрита. Тогава разузнаването ще се води със задачи по разкриването на нови и неразкрити до сега обекти, резервите, вторите ешелони и тяхното последващо поразяване. Трябва да се има предвид, че радиоелектронните средства може да попаднат в предварително изградени от противника зони от заградителни смущения. Тогава е необходимо да се изпълнят мероприятията по защита от смущения.

 

2. Когато батальонът действа в направлението на главния удар на бригадата вероятно ще му бъдат отпуснати артилерийски еднократни предаватели за смущения. Използването им ще се съгласува със старшия началник по обекти и етапи на боя. Тогава в интерес на батальона със сили и средства на старшия щаб ще се подавят най-важните радиомрежи и направления на отбраняващия се противник и тези за взаимодействие с вторите ешелони и подхождащите резерви.

 

3. С цел постигане на изненада и ПТСРП на рубежите за развръщане във взводни колони и преминаване в атака е необходимо създаването на димни завеси.

 

4. С цел ПТСРП и РЕЗ до началото на бойните действия по възможност да не се използва радиосвръзка, а да се използва изградената проводна, при спазване на мерките за СУВ. Необходимо е да се изпълнят мероприятията по комплексна маскировка.

 

5. Ако батальонът разполага с достатъчно сили и средства, съгласувано със старшия щаб могат да бъдат проведени демонстративни действия и се разставят средства за имитация в други направления.

 

6. Когато в хода на бойните действия операторите на радиоелектронните средства установят наличието на смущения, то те да преминават на запасна честота, при работа на пълна мощност и с насочени антени. В случай, че смущенията обхващат целия диапазон е наложително да се сформира нещатна група за откриване и унищожаване на предавателите за заградителни смущения, доставяни от противника.

 

7. При данни за наличие и вероятно използване на ВТО е необходимо да се изпълнят по-горе посочените мероприятия.

 

8. В случай, че батальонът има осигурена авиационна поддръжка, то тя ще изпълнява задачи по поразяване на най-важните пунктове за управление на общовойсковите, артилерийските и авиационните части и подразделения на противника.

 

{START_COUNTER}