Вертолети за радиосмущения Ми-8/Ми17ППА

 Ми-8ПП на руските ВВС

 

 

 Вертолет Ми-17 ПП на чехословашките ВВС

 

 

 Вертолет Ми-17 ПП на българските ВВС, летище Крумово, 2000 г.

 

Вертолет Ми-17ПП на унгарските ВВС

 

The image “http://images13.snimka.bg/002066072-big.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

 

 

 Ми 8 ППА на руските ВВС

 Антенна система на комплекса за РЕБ "Смальта -В" - вертолет Ми-8ППА

  
    Ми-8ПП е вертолет за създаване на активни радиосмущения, разработен от КБ Мил. Първата модификация на вертолета за РЕБ Ми-8СМВ, създадена през 1971 г., е предназначена за защита на фронтовата авиация от поражение на зенитно-ракетните комплекси на противника. В товарната кабина е бил монтиран вертолетен вариант на комплекса за РЕБ „Смальта-В”. В процеса на експлоатация Ми-8СМВ нееднократно се е доработвал с цел разширяване на възможностите на комплекса.

    Създадения през 1974 г. вертолет за радиоелектронна борба Ми-8ПП с комплекс „Поле” е предназначен за създаване на смущения в наземните РЛС за откриване, насочване и целеуказване, влизащи в различни звена за оповестяване и управление на системата за ПВО на противника.

 

    През 1980 и 1982 година приетата на въоръжение модификация се доработва, в резултат на което се появява новата модификация Ми-8ППА. Индекс ВС Ми-8ПП.

    Вертолетите Ми-8/17ПП, баражирайки на безопасно разстояние от предния край (района на бойните действия) могат да работят в режим на разузнаване и радиоподавяне или само в режим на разузнаване.

    Апаратурата му за радиоелектронни смущения осигурява:

        - водене на разузнаване в много широк честотен диапазон;

 

        - анализ на сигналите и разпознаване на принадлежността на обслужваните обекти;

        - избор на обектите за подавяне;

        - избор и формиране на оптимален вид смущения за всеки обект;

    Подсистемата за разузнаване позволява да се откриват РЛС от зони, разположени зад пределите на зоните за поразяване на средствата за ПВО на противника.

    Цифровата система за обработка и формиране на смущенията осигурява класификация на обектите, определяне на приоритета за подавянето им, избор на най-ефективните смущения.

    Освен щатния екипаж от трима човека на Ми-17ПП има и оператор на апаратурата за смущения.
 
 
Пулт за управление на специалната апаратура
 
Пулт за управление на специалната апаратура
 
 
 
 
  Бордовият комплекс може да работи в следните режими:

        - автоматически (без участие на оператора);

        - полуавтоматичен (обекта за подавяне се избира от оператора);

        - ръчен (оператора оценява обстановката, определя обектите за подавяне и вида на смущенията).

    Вертолетът е снабден със средства за индивидуална защита от управляеми ракети.

 

Във вертолета Ми-17ПП е монтирана следната апаратура:

 

Станция за пълзящи смущения "Азалия" (ЛО24 и ЛО27)

    Станцията е предназначена за групова защита на самолети и вертолети чрез създаване на смущения в РЛС за далечно откриване, навеждане и целеуказване

    На вертолета има два комплекта станции ЛО24 и един комплект станции ЛО27.

    В състава на всяка станция влизат:

         - предавателна система;

        - антенно-фидерна система;

    Охлаждането им е въздушно-течно, като за охлаждаща течност се използва ПМС-10. Блоковете на станцията са разположени вътре в машината.

 

 

http://media.snimka.bg/0657/007569236-big.jpg

 


Станция за радиотехническо разузнаване

     Предназначена е за определяне на честотният диапазон на радиоелектронните средства на противника и управление на станциите за смущения, монтирани на борда на вертолета.

    В състава на станцията влизат:

        - приемно устройство;

        - устройство за анализ;

        - антенна система;

        - пулт за управление;

        - източник на захранване.

    Всички блокове на станцията са разположени вътре в машината.
 
 
http://media.snimka.bg/0657/007569229-big.jpg
 
 
 

Станция за активни смущения

    Станцията за активни смущения е предназначена за подавяне на станциите за далечно радиолокационно откриване от типа „Хокай”. Станцията има литерно изпълнение.

        В състава и влизат:

        - предавателна система (подавя ДРЛО);

        - приемна система (определя направлението на подавяният обект);

        - антенна система.

    Охлаждането на системата е въздушно.

    Блоковете на станцията (два) са разположени вътре в машината на специални поставки и нехерметични отсеци.

    Антенната система се състои от две антенни решетки разположени от двете страни на вертолета.
 
 
 
http://media.snimka.bg/0657/007569235-big.jpg
 
 
 
 
 

    На някои модификации се монтират и индивидуални средства защита, като устройства за изстрелване на инфрачервени уловки и лампи за инфрачервени смущения "Липа".

 

Вертолетна касета АСО-2 за инфрачервени уловки
Вертолетна касета АСО-2 за инфрачервени уловки

 

 

 

Радиатори за охлаждане на специалната апаратура
Радиатори за охлаждане на специалната апаратура

 

 


Във ВВС на България през 1990 година са доставени четири вертолета  Ми-17ПП - бордови номера 431, 432, 433, 434.

До 1999 година машините са използвани по предназначение, след което (през 2000 г.) те са преоборудвани в транспортни и противопожарни.

Борд 433 катастрофира на 24 юли 2003 г. в местността Бетоловото край гр. Разлог при гасене на горски пажар. При инцидента загинаха командирът на екипажа подполковник Милко Пейковски, майор Николай Радулов – втори пилот, бордният техник младши лейтенант Бойко Панайотов и полковник Кирил Чамишки – началник-група «Държавен противопожарен контрол» към РДВР-Благоевград. - Още за инцидента.


 


 

{START_COUNTER}