Еднократен предавател за смущения Р-045/Р-046

 
 Еднократни предаватели за радиосмущения Р-045/Р-046 "Стършел"
 
 

  

      През 80-те години от наши фирми бяха разработени и приети на въоръжение в Българската армия редица модели еднократни предаватели за заградителни радиосмущения (ЕПС). По късно, през 90-те години всеки общовойскови командир (армия, дивизия, полк) имаше възможност, по собствено усмотрение и решение да използва ЕПС за нарушаване на управлението на противника в настъпателен или отбранителен бой (операция).

 

 Р - 045 - 122 мм  Р - 046 - 152 мм
   
 
Еднократните предаватели за смущения Р-045 (изстрел ВРС-5Л, ВРС-6Л, РС-46ЗЛ) са предназначени за създаване на заградителни радиосмущения в тактическите звена за управление на противника в диапазона от 20 до 100 Мхц. За целта е необходимо използването на един комплект ЕПС, включващ пет предавателя, създаващи сканиращи радиосмущения в съответните поддиапазоните (20-30; 30-40; 40-60; 60-80 и 80-100 Мхц). При Р-046 (изстрел ВРС-546К) диапазона за подавяне е от 1,5 до 120 Мхц., разделен на осем поддиапазона.
 
 

    Като носител (доставчик) до обектите подлежащи на електронно подавяне се използват снаряди изстрелвани от  122 мм (Д-30, САУ-2С1, М-30) и 152 мм (МЛ-20, 2С3) артилерийски системи. С помощта на дистанционните си взриватели, настроени съгласно таблиците за стрелба с ЕПС, те отделят предавателя от себе си над планираният за електронно подавяне обект.

 

 

 

        След това предавателя се стабилизира във въздуха с помощта на отворилите се стабилизатори. Забивайки се в земята, се задейства пиропатрон, който от своя страна изстрелва (развръща) 1,5 м щирева антена. Заедно с това от литиево-йонната батерия се подава напрежение към блока на предавателя и той започва да работи с мощност около 5 Вт в продължение не по-малко от 1 час. Радиуса на действие на ЕПС е до 700 метра като се осигурява надеждно подавяне в диапазона на всички видове радиовръзки работещи с фиксирани или скокообразно изменящи се работни честоти. Работния температурен диапазон на предавателите е от -40С до +50С. Разчетите показват, че за  дезорганизиране на управлението в един типов обект (ВОП, артилерийска батарея) са необходими 1-2 комплекта ЕПС.

 

 
 
 
 
     Максимална дълбочина на доставяне на ЕПС се определя от далекобойността на артилерийските системи. За 152 мм артилерийски системи тя е от 4000 до 16500 метра, а за 122 мм системи от 3000 до 14500 метра. Групировката на попаденията е 150 метра по дължина и 75 метра странично. Обикновено ЕПС се планира да се използват в края на огневото поразяване на първоешелонните обекти на противника (роти и батальони), там където количеството на радиосредствата работещи в УКВ диапазона е преобладаващо.

    Максимална ефективност се постига когато ЕПС се използват комплексно и с щатните подразделения за РЕБ, действащи на това направление.

 

    Произвеждат се и учебни снаряди за обучение на артилерийските разчети, които при отделянето от носителя създават димов ефект до приземяването си.

 
    ЕПС Р-045/Р046 не се нуждаят от някаква специална поддръжка. При нормални складови условия могат да се съхраняват до 10 години, а при полеви - до 3 години. Масата на 152 мм снаряд е 43,560 кг. Същите се планират и транспортират по линия на специалните боеприпаси.
 

 Щанд на Samel 90 на изложение в Китай

 

 Общи снимки-10488610
Щанд на Samel 90 на изложението Хемус 2008
 

Снимки: www.samel90.com

 

{START_COUNTER}